Rafał Michalak WSTYD 7.04 – 8.05.2016   WSTYD jest cyklem fotografii o charakterze performatywnym i eksperymentalnym. Autor bada w nim warstwę psychologiczną i emocjonalną człowieka poszukującego własnej tożsamości i miejsca w zmieniającym się świecie. Szczególnie interesuje go zjawisko psychotransgresji, czyli tendencji do ekspansji, przekraczania granic własnych możliwości, pokonywania barier czy zrywania utrwalonych społecznie schematów. Wstyd jako wyznacznik cywilizowanej […]