TEXTURY

TEXTURY 20.02-17.03.2019   Kameralne spotkanie trzech artystek z rozmaitym i obszernym doświadczeniem w obrębie sztuki i podobnym w sensie przygotowania do roli społecznej i jej pełnienia. To ostatnie daje się odczuć w skrupulatnym i dogłębnym sposobie porządkowania przestrzeni formalnej i intuicyjnym, emocjonalnym jej kontrolowaniu, w której nawet abstrakcyjne sploty narracji wizualnej kojarzą się nieodparcie z […]

RESTART

RESTART 22.01 – 16.02.2019   Po kilkumiesięcznej przerwie galeria KINO Katedry Sztuki Mediów reaktywuje swoją działalność – będącą owocem współpracy Dolnośląskiego Centrum Filmowego oraz Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Swoisty restart stał się tytułem wystawy, w której biorą udział pracownicy naukowo badawczy oraz doktoranci Katedry. Poza celem […]

ANTYMATERIA

ANTYMATERIA 4.12.2018 – 13.01.2019   Kreacja, w odróżnieniu od świadectwa, wskazuje na tkwiącą niekiedy w fotografii potrzebę wstępnego uporządkowania świata. Klasyczna inscenizacja fotograficzna polega na tym, aby za pomocą zgromadzonego zestawu środków w postaci aktorów, scenografii, rekwizytów, oświetlenia i stosownej techniki zdjęciowej, zbudować sugestywny obraz. Sesja fotograficzna staje się inspiracją do rozpoczęcia seansu opartego na […]

TO TYLKO JA 16-30.03.2018   Aleksandra Trojanowska Urodzona 13 września 1992 roku we Wrocławiu. Absolwentka oraz doktorantka Sztuki Mediów na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie studiuje również Biologię. Jej prace były prezentowane na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Dyplom licencjacki “Pytania na wszystkie Odpowiedzi” był prezentowany podczas Biennale Sztuki Mediów WRO “Test Exposure” w 2015 roku […]

RE-KONSTRUKCJE 05 – 25.02.2018   Dwóch autorów z różnej perspektywy ujmuje fenomen rekonstrukcji pamięci. Marek Grzyb dotyka intymnych stref osobistej egzystencji, jednakże nie tylko odtwarza dawno minione fakty, ale próbuje strzępy wspomnień układać podług nowego porządku, tworząc tym samym nieistniejące, hipotetyczne narracje. Piotr Komorowski ujmuje problem z perspektywy globalnej, nawiązując do ekstremalnego doświadczenia XX wieku […]

Wiktor Polak ZDJĘCIA 14.12.2017 – 14.01.2018   Staram się, by moje prace miały uniwersalny wymiar, choć wszystkie oparte są na moich własnych przeżyciach. Moje realizacje dotyczą człowieka, są próbą zrozumienia jego chęci trwania przy życiu, często w bólu, w relacji z innymi ludźmi. Są naiwną próbą odpowiadania na pytania – bez  odpowiedzi. Posługuję się ołówkiem, aparatem […]

Jerzy Hejnowicz STAN ZAWIESZENIA 8 – 26.11.2017   Stan zawieszenia (instalacja) Niekiedy próbuję znaleźć jakąś niezmienną, stałą wartość w moich pracach. Choć płaszczyzna powierzchni obrazu, monitora, czy czekająca na artystyczną interwencję powierzchnia kartki papieru są inspirujące, dla mnie jednak bardziej pasjonującym wyzwaniem jest możliwość ingerencji  w przestrzeń rzeczywistą,w realną przestrzeń trójwymiarową. Zazwyczaj więc zachłannie anektuję […]

Marek Grzyb ALBUM II 31.10 – 6.11.2017   Album II Jednym z niewielu „dóbr”,  o których możemy powiedzieć, że je posiadamy, jest nasza przeszłość zachowana we wspomnieniach. Zachowane przedmioty z naszej przeszłości stają się także częścią tego „bogactwa”. Często te drobne i niepozorne obiekty są cenne ze względu na moc przypominania, uruchamiania wspomnień. Przetrwały one […]

LUXUS – NASZE CIENIE 12.09 – 28.09.2017   Luxus – grupa artystyczna z Wrocławia działająca w latach 1983-1995. Jej twórczość jest przez wielu krytyków uznawana za jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych w polskiej sztuce przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Grupa  powstała w 1983 roku w słynnej „pracowni 314” wrocławskiej PWSSP, obecnie Akademii Sztuk Pięknych. Skład […]

Anna Tokarska – Joanna Kowalczuk – Kamil Pieśniewski – Wiktoria Krzystanek – Marzena Wawrzaszek FINAŁ 11.07 – 8.09.2017 Wystawa prezentuje wybrane fotograficzne prace licencjackie tegorocznych absolwentów kierunku Fotografia i Multimedia zrealizowane na Akademii Sztuk Pięknych we  Wrocławiu w Pracowni Fotografii Klasycznej prof. Czesława Chwiszczuka oraz w Pracowni Fotografii Inscenizowanej prof. Piotra Komorowskiego. Uczestnicy wystawy: Anna […]