Tomasz Dobiszewski PIES 25.05 – 5.07. 2017 Zagadnieniem, które zarówno w pracy Pies, jak i we wcześniejszych realizacjach próbuję zgłębić jest poszukiwanie obrazu mentalnego, rodzącego się w głowie odbiorcy w reakcji na przedstawione mu sygnały, wskazówki, tropy. W prezentowanej realizacji film „Pies Andaluzyjski” Luisa Bunuela z 1928 roku został podzielony na podstawowe elementy składowe, czyli […]