Dermot Wilson EMANATE: VIDEOS AND DRAWINGS czerwiec 2015   Emanate: Videos and Drawings to wystawa nowych prac urodzonego w Irlandii, kanadyjskiego artysty Dermota Wilsona, która skupia się na iluzji geometrycznej oraz hipnotycznej sugestii. Prace wideo pozwalają wyczarować stan transu, sugerują spokój i złagodzoną aktywność. Rysunki to sugestywne hipnotyczne mandale, które, tworząc na płaszczyźnie paradoksy, pobudzają […]

WOKÓŁ CIELESNOŚCI

WOKÓŁ CIELESNOŚCI sierpień – wrzesień 2015   Wokół cielesności – to prezentacja prac trzech absolwentek kierunku Fotografia i Multimedia wrocławskiej ASP zrealizowanych pod opieką prof. Piotra Komorowskiego. Łączy je podmiotowe potraktowanie ciała ludzkiego, stanowiącego punkt wyjścia do osobistej refleksji nad istotnymi kwestiami egzystencjalnymi. Anna Mika – Ukrzyżowanie (2014) Justyna Filutowska – Autocenzura (2014) Julita Pyka […]

Jacek Lalak BARCELONA 1926 28.10 – 25.11.2015   Mocno zaznaczona wizualność, wygenerowana techniką kamery otworkowej, połączona z efektem fotografii natychmiastowej, wzbogacona plastyczną ingerencją w strukturę gotowego obrazu – to działania skrywające w istocie konceptualny zamiar, mający na celu zabieg tyle artystyczny, co – w pewnym sensie – dydaktyczny. Nawiązując do powszechnie znanych postaci, a także […]

Jakub Jernajczyk GRANICE 2015 3 – 31.12.2015   GRANICE 2015 Wystawa prezentuje najnowsze prace multimedialne Jakuba Jernajczyka, które w różny sposób odnoszą się do matematycznego pojęcia granicy. Mamy tu: nieustanne dążenie łuków do prostej (Granice koła, 2015), dychotomiczne podziały płaszczyzny (ZENON2, 2015), nieskończone przybliżenia liczby niewymiernej (Reszta, 2014), a także dynamiczne całkowanie ciał (Ciałka oznaczone, […]