WIDOK KONTRA OBRAZ

WIDOK KONTRA OBRAZ 21.05 – 28.06.2019   Autorzy wystawy podejmują kardynalną dla fotografii kwestię relacji pomiędzy widokiem a jego obrazem, będącym zawsze interpretacją tego pierwszego. W tym znaczeniu obraz stanowi szczególną wartość dodaną (nadbudowaną) nad tym, co rzeczywiste, realne, obiektywnie dane. Jest więc obraz wyrazem indywidualnej wizji świata przetworzonej przez artystę według jego autorskiej metody. […]