WIDOK KONTRA OBRAZ

21.05 – 28.06.2019

 

Autorzy wystawy podejmują kardynalną dla fotografii kwestię relacji pomiędzy widokiem a jego obrazem, będącym zawsze interpretacją tego pierwszego. W tym znaczeniu obraz stanowi szczególną wartość dodaną (nadbudowaną) nad tym, co rzeczywiste, realne, obiektywnie dane. Jest więc obraz wyrazem indywidualnej wizji świata przetworzonej przez artystę według jego autorskiej metody.
W przypadku fotografii możemy mieć do czynienia z  mimetycznym odwzorowaniem widoku, jego częściową modyfikacją formalną, aż po przedstawienie abstrakcyjne.
Pokazane na wystawie prace wywodzą się z obszaru pojęciowego inscenizacji, realizowanej w trakcie procesu zdjęciowego (Leń, Mokrzycki), lub w trakcie postprodukcji cyfrowej (Polit).

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Uczestnicy wystawy:

Lilianna Leń (Lila Len), urodziła się w 1974 r, mieszka i pracuje we Wrocławiu. Posiada dyplom magisterski z zakresu Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Dyplomantka Międzynarodowego Forum Fotografii Kwadrat. Aktualnie studentka ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Mediacja Sztuki na wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działa przede wszystkim w obszarze fotografii poszukującej i dokumentu subiektywnego. Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wielu zbiorowych.

Bartosz Mokrzycki, fotograf, rzeźbiarz, dydaktyk, obecnie student 5 roku Mediacji Sztuki na wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu. W swojej filozofii fotografowania odwołuje się do intuicji, jako niewyczerpanego źródła inspiracji i pomysłów, a narzędziem do ich realizacji jest inscenizacja będąca po części odwołaniem do jego zainteresowań rzeźbą.

Irena Polit, ur. w 1978r. Obecnie studentka 5-tego roku Mediacji Sztuki na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu. Wcześniej ukończyła Zarządzenie w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Absolwentka Międzynarodowego Forum Fotografii Kwadrat we Wrocławiu. Współpracuje z Autorskim Laboratorium Fotografii we Wrocławiu. Posługuje się autoportretem oraz dokumentem modyfikowanymi w procesie postprodukcji cyfrowej. W swojej praktyce wykorzystuje też performance dokamerowy oraz video. Podejmowana problematyka: przemijanie, tożsamość, relacje człowiek – przestrzeń.

 

Wybór prac

Lila Len
AKOMODACJA

Coraz częściej traktujemy miasto jak drogę z punktu A do punktu B. W trakcie tej podróży wpatrujemy się w ekran telefonu. Od czasu do czasu podnosimy na moment wzrok, by sprawdzić, co się dzieje się wokół. Ten chwilowy rzut oka na przestrzeń i ludzi zniekształca rzeczywistość. Nie daje szans na dostrzeżenie szczegółów. To co organiczne i nieożywione, zlewa się w jeden rytm, zatracając indywidualne cechy.

 

Bartosz Mokrzycki
PARADOKSY

Fotografie to odciski pieczęci czasu.
Cykl wykonany za pomocą kamery otworkowej własnej konstrukcji.

 

Irena Polit
BEZRUCH, 2019 – …

Żyjemy w chaosie, w pośpiechu, ciągle w drodze, rzadko świadomie dostrzegamy to, co nas otacza. Kiedy jednak wreszcie się zatrzymujemy, cóż widzimy? Jaka jest otaczająca nas rzeczywistość?
Cykl oparty na fotografii komórkowej.

 

Relacja z wernisażu (fot. Paweł Dąbrowski)