NO SIGNAL

20.03 – 26.04.2019

 

Uczestnicy wystawy:

Aleksander Bartecki, Zuza Beker, Klaudia Bergman, Radosław Florczyk, Marek Hercik, Agnieszka Orlik, Volha Stasevich, Olga Plucińska, Mariusz Szczepaniak, Tobiasz Pakuła, Julia Staśkiewicz, Kaja Wasylkiewicz.

———–

Wystawa zrealizowana w ramach projektu „Granice inscenizacji” ukazuje dokonania studentów III roku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunku Sztuka Mediów, w specjalności Fotografia i Multimedia. Prezentowane prace to przykładowe ćwiczenia realizowane w trakcie V semestru nauki. W procesie nauczania studenci poznają możliwości dokumentalne fotografii, dociekają jej autonomicznych cech, nade wszystko jednak – uczą się posługiwać nią jako jednym z wielu równoprawnych mediów sztuki. Wiodącą metodą wykorzystywaną w procesie tworzenia m.in. pokazanych na wystawie prac jest szeroko pojęta inscenizacja: od klasycznych, parateatralnych działań, opartych o całkowicie przez autora wykreowane sytuacje, poprzez ingerencje w naturę samego obrazu drogą postprodukcji cyfrowej, aż po działania intermedialne, łączące fotografię z innymi dyscyplinami plastycznej kreacji.
Istotnym celem studiów jest wykształcenie w studentach przeświadczenia, iż fotografia jest dyscypliną otwartą, że nie zawiera się jedynie w wąskim obszarze pojęciowym wynikającym z przyporządkowania jej znanych ról i zadań opisanych głównie tradycją i potocznym rozumieniem.
Oznacza to między innymi, że rozwój studentów następuje bardziej poprzez fotografię, niż dla fotografii. Medium zawsze pozostaje służebne wobec intencji, nie zaś odwrotnie.

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Wybrane prace z wystawy

Aleksander Bartecki

Aleksander Bartecki

Zuza Beker

Klaudia Bergman

Radosław Florczyk

Marek Hercik

Agnieszka Orlik

Tobiasz Pakuła

Olga Plucińska

Volha Stasevich

Julia Staśkiewicz

Julia Staśkiewicz

Mariusz Szczepaniak

Kaja Wasylkiewicz

 

Relacja z finisażu