Andrzej P. Bator

ASPEKTY WIDZENIA [view of the outside]

lipiec 2014

 

Andrzej P. Bator – urodzony w 1954 roku we Wrocławiu. Jest profesorem w Katedrze Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu. Realizacje: fotografia, fotoobiekty, obiekty multimedialne. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Autor rozpraw naukowych oraz tekstów teoretycznych i krytycznych o sztuce. Redaktor naczelny Zeszytów Naukowo-Arytstycznych DYSKURS wydawanych przez wrocławską ASP, stale współpracuje z Pismem Artystycznym FORMAT.

W Aspektach Widzenia [view of the outside] zastosowana technika to wielokrotna ekspozycja kadru na negatywie. Wzrok patrzącego na te zdjęcia wciągany jest w głąb obrazu przez coraz to inną ze składających się nań iluzyjnych przestrzeni. Oglądanie fotografii staje się wizualną wędrówką po różnych „światach”, ukrytych w jednym wielowarstwowym kadrze. W tej wędrówce poruszamy się nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie, odnajdując najpierw poszczególne składające się nań obrazy, a potem dokonując w wyobraźni ponownego złożenia ich razem.
Ta podróż – to „naświetlanie kliszy pamięci”, ukazujące pamięć jako strukturę żywą, zmieniającą się w każdym momencie; pamięć w trakcie jej działania, kiedy uruchomione zostaje wspomnienie. Proces fotografowania metodą wielokrotnych ekspozycji, analogiczny do sposobu funkcjonowania pamięci i wyobraźni, staje się dla autora tej serii metodą przeżywania życia, budowania własnego „archiwum pamięci”, w którym znajdą swoje ważne miejsce metaforyczne portrety napotykanych osób – zarówno tych bliskich, zaprzyjaźnionych, jak i widywanych okazjonalnie lub spotkanych przypadkiem.

Elżbieta Łubowicz

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Wystawę oglądać można od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 – 20.00.

 

Widok ekspozycji