GDAŃSK PRESS PHOTO 2014

1 – 30.04.2015

 

XVIII edycja Pomorskiego Konkursu Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza
Wystawa pokonkursowa (wybór)

Wystawa jest osiemnastą edycją konkursu „Gdańsk Press Photo”, corocznie oceniającego i prezentującego dokonania fotoreporterów zawodowych, ale także pasjonatów-amatorów z regionu Pomorza i Pomorza Zachodniego. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem – w tym roku 62 autorów zgłosiło łącznie 989 zdjęć. Wystawa pokonkursowa prezentuje bogate spojrzenie na miniony rok, dając jednocześnie przegląd osiągnięć utalentowanych artystów, wśród których znajdują się twórcy uznani, ale także młode talenty. Konkurs objęli patronatem i mecenatem: Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Zbigniew Kosycarz (1925-1995) – był jedną z najpopularniejszych postaci Wybrzeża. Przyjechał do Gdańska w 1945 roku i od pierwszych dni tworzył fotograficzną kronikę regionu. Mówiono o nim „latający fotoreporter”. Żadne wydarzenie nie mogło się odbyć bez niego. Dokumentował też życie codzienne, nie rozstając się nigdy z aparatem fotograficznym. Choć przez całe życie zawodowe związany był z „Głosem Wybrzeża”, publikował także w wielu innych wydawnictwach. Fotografia prasowa stała się dla niego nie tylko pracą, ale również pasją wypełniającą całe życie.

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Nagrodzone prace
1. Kacper Kowalski – Toxic Beauty. Fotoreportaż / kat. Fotografia spoza regionu. Grand Prix.
2. Argymir Iwicki – Relikwie Jana Bosko. Fotoreportaż / kat. Życie i świat wokół nas.
3. Daniel Frymark – Podskub gęsi. Fotoreportaż / kat. Życie i świat wokół nas.
4. Daniel Frymark – Siłka. Fotoreportaż / kat. Sport.
5. Rafał Małko – Heineken Opener Festival.  Fotoreportaż / kat. Kultura.
6. Renata Dąbrowska – Artut Moroz, właściciel restauracji w Sopocie. Fotoreportaż / kat. Ludzie.

Widok ekspozycji