Jerzy Hejnowicz

STAN ZAWIESZENIA

8 – 26.11.2017

 

Stan zawieszenia
(instalacja)
Niekiedy próbuję znaleźć jakąś niezmienną, stałą wartość w moich pracach. Choć płaszczyzna powierzchni obrazu, monitora, czy czekająca na artystyczną interwencję powierzchnia kartki papieru są inspirujące, dla mnie jednak bardziej pasjonującym wyzwaniem jest możliwość ingerencji  w przestrzeń rzeczywistą,w realną przestrzeń trójwymiarową. Zazwyczaj więc zachłannie anektuję przestrzeń. Intrygujące jest to, co dzieje się, gdy „pierwotne, rysunkowe zapisy wyobraźni“ uzyskują realną masę, ciężar i kształt. Myśli stają się konkretem o nieoczywistym statusie. Ich pojedyncza, lub zwielokrotniona obecność w przestrzeni galerii, czy też w przestrzeni otwartej, decyduje o tym, że rzeczywistość ulega fantasmagorycznemu ugięciu, przestając być tym, czym była jeszcze przed chwilą, przed artystyczną interwencją. A czym się staje? Najprościej powiedzieć można, że przemienia się w obszar, w którym wyobraźnia i realność neutralizują, lub całkowicie gubią swoje granice, scalają się ze sobą, tworząc wypadkową dwóch dotąd niezależnych światów.

Pracując nad kolejnym utworem docieram dość często do momentu „zawieszenia”, do chwili, która wstrzymuje proces. Niepokoi stagnacją myśli, bezradnością wobec oporu materii, lub irytuje nadmiarem pojawiających się możliwości określenia formy. Zastanawiam się wtedy, kiedy owo stadium się zakończy, czym zaowocuje, co zmieni? Jednocześnie z zainteresowaniem staram się poznać jego naturę.

To indywidualne doświadczenie, związane bezpośrednio z własnym działaniem twórczym, zachęciło mnie do rozejrzenia się wokół, stało się pretekstem do obserwacji rzeczywistości i poszukiwania „zjawisk zawieszenia”  tam występujących.

Prezentowana instalacja jest owych notacji konsekwencją a jednocześnie nośnikiem pytań:
Czy to intrygujący moment braku aktywności, czy nieznośny stan umysłu?
Czy wiążemy jego obecność z ciałem, czy duszą?
Czy dotyka kondycji liścia na drzewie – czy świata, w którego losy jesteśmy uwikłani?

Stan zawieszenia to wieloelementowa instalacja reagujących (ze sobą i przestrzenią) sygnałów zamrożonych w formie obrazu fotograficznego, w słowie, obiekcie i projekcji wideo. Jej struktura jest efektem zajmujących mnie od dłuższego czasu doświadczeń nad możliwościami tworzenia utworów o hybrydalnej (multimedialnej) konstrukcji.

                                                                                                                               (J.H.)

Jerzy Hejnowicz, profesor zwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierownik XIV Pracowni Rysunku.
Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą,
min.: Niemcy, Rosja, Węgry, Wlk.Brytania, Włochy, Szwecja, Izrael.

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski, Jakub Jernajczyk

Stan zawieszenia

Relacja z wernisażu