ANTYMATERIA

4.12.2018 – 13.01.2019

 

Kreacja, w odróżnieniu od świadectwa, wskazuje na tkwiącą niekiedy w fotografii potrzebę wstępnego uporządkowania świata. Klasyczna inscenizacja fotograficzna polega na tym, aby za pomocą zgromadzonego zestawu środków w postaci aktorów, scenografii, rekwizytów, oświetlenia i stosownej techniki zdjęciowej, zbudować sugestywny obraz. Sesja fotograficzna staje się inspiracją do rozpoczęcia seansu opartego na założonym scenariuszu, innym razem przekształca się w intuicyjny proces improwizacji. W każdym przypadku istotą tego procesu jest świadome wyalienowanie z codzienności i zanurzenie w fikcji. Tak rozumiana inscenizacja nie jest jedynie sposobem na wygenerowanie obrazu-fotografii. Jest rodzajem zaistnienia w alternatywnej rzeczywistości, jest potencjalnością, która nigdy by nie zaistniała, gdyby nie sprowokowała ją sesja fotograficzna. Gra, którą podejmują uczestnicy inscenizacji, jest kontynuacją życia przeniesionego w obszar wykreowanej sztuczności. Gdyby jednak próbować wniknąć w istotę tej gry, to może się okazać, iż cały pozostawiony na zewnątrz kontekst sytuacyjny, a więc normalna egzystencja, zostaje ujęta w nawias, staje się nieistotna, całkowicie zapomniana, przynajmniej na czas trwania sesji. Ta ostatnia zaś nierzadko przekształca się w swoiste misterium, gdzie priorytety i sensy stają się ważne same w sobie, nie zaś tylko jako czynniki sprawcze obrazu.

Wystawa Antymateria przedstawia przykładowe efekty pracy studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którzy realizują zadania w Pracowni Fotografii Inscenizowanej, wchodzącej w strukturę Katedry Sztuki Mediów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów.

Piotr Komorowski

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Uczestnicy wystawy
Laura Adel
Zuzanna Beker
Dominika Jędrychowska
Sara Jira
Joanna Kowalczuk
Łukasz Kwiliński
Katarzyna Placek
Aleksandra Zajdenc

 

Wybór prac

 

Widok ekspozycji