Piotr Łobodziec

ETAPY

30.03 – 19.05.2024

 

Wystawa „Etapy” zawiera dziesięć prac, które nie tylko opowiadają historię ludzkiego życia, lecz także wprowadzają widza w dekadencki świat emocji i doznań. Każda z prac, wykonana w technologii 3D, stanowi reinterpretację klasycznego dzieła malarskiego, dodając mu nowe znaczenie. Te wielowar- stwowe kompozycje, od narodzin po starość (a także życie wieczne), oddają bogactwo doświadczeń ludzkiego bytu, przenosząc widza w podróż przez czas i przestrzeń.

Prace zostały podzielone na cztery grupy, odzwierciedlające różne etapy życia oraz transcendentną rzeczywistość po śmierci. Trzy prace skupiają się na młodości, prezentując dynamikę i niewinność tego okresu. Kolejne trzy ukazują dorosłość, pełną wyzwań i doświadczeń. Kolejne koncentrują się na starości, z jej mądrością i refleksją nad minionymi czasami. Ostatnia praca przenosi widza w świat życia po śmierci, prezentując to, co nieznane. (P.Ł.)

Piotr Łobodziec – urodzony w 2000 roku – jest studentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Jego zainteresowania artystyczne obejmują fotografię oraz realizacje 3D. Choć swoją przygodę ze sztuką rozpoczął od fotografii, to pełnię wyrazu artystycznego odnalazł dopiero w tworzeniu wirtualnych trójwymiarowych dzieł. W swojej twórczości skupia się na tematach związanych z duchowością i przemijaniem, które stanowią inspirację do głębszych refleksji nad ludzką egzystencją. Wystawa „Etapy” została zrealizowana w Pracowni Fotografii Inscenizowanej.

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski.

 

Etapy

Relacja z wernisażu