Michał Jakubowicz

DOKUMENT PODRÓŻY

02.06.2016 – 30.06.2016

 

Dokumenty podróży
Fotografie przedstawiają dawnych i obecnych mieszkańców Śląska (Schlesien) urodzonych przed II wojną światową. Zastosowana forma fotografii codziennej koncentruje się na trywialności kliszy wizualnej zawartej w powtarzającym się układzie póz modeli. Dawni mieszkańcy miasta – Niemcy i ich rodzimi odpowiednicy – spolszczeni Niemcy siedzą na ziemi w podobnych pozach i w analogicznych anturażach natury. Symboliczny związek człowiek – ziemia stanowi neutralne tło, na którym można doszukać się znaczeń kulturowo-tożsamościowych. Dane personalne bohaterów zdjęć, miejsca urodzenia i zamieszkania, prezentowane są oddzielnie od wizerunków, dzięki czemu odbiorcy wystawy mogą samodzielnie porównywać językowy obraz świata z kondycją fotograficznego medium.

(M.J.)

Michał Jakubowicz – urodzony w 1977 roku. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych na podstawie rozprawy Forma jako ścieżka semiozy. W pracy naukowej zajmuje się badaniem form wizualnych w komunikacji społecznej, strukturami i procesami wizualizacji. Realizacje twórcze – fotografie, filmy, rysunki, teksty – prezentuje na wystawach w kraju i za granicą. Publikował m.in. w „Artluku”, „Communication Design Magazine”, „Dykcji”, „Exicie”, „Odrze”, „Pomostach”, „Ricie Baum”. Autor monografii twórczości Jerzego Olka Medium na białym tle, książki poetyckiej Żywa mapa i bitmapa oraz badań empirycznych publikowanych w serii Badanie i projektowanie komunikacji (2014, 2015). Współautor antologii Poetyckie raporty z rzeczywistości, zakładki „Myślnik” na portalu o.pl, licznych katalogów artystycznych. Związany z wrocławską galerią 2p (2005–2006), krakowską Foto-Medium-Art (2007–2010) oraz grupą naukową Projektowanie Komunikacji. Wykłada na Uniwersytecie SWPS i Akademii Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu.

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski
 

Dokumenty podróży

Relacja z wernisażu