Edyta Antoniewicz – Krzysztof Kuczyński – Maria Pacanowska

METAFORY

19.07 – 28.09. 2016

 
Pod wspólnym tytułem „Metafory” Edyta Antoniewicz, Krzysztof Kuczyński, Maria Pacanowska – tegoroczni (2016) absolwenci specjalności Fotografia i Multimedia Wrocławskiej ASP – prezentują swoje dyplomowe dokonania. W pracach fotograficznych i multimedialnych podejmują kwestie związane z subiektywną interpretacją przestrzeni i czasu oraz osobistego w nie uwikłania. Prace fotograficzne powstały pod opieką prof. n. Piotra Komorowskiego, zaś realizacje multimedialne – pod okiem prof. Ryszarda Jędrosia.

(Wybór prac fotograficznych prezentujemy bezpośrednio, do prac multimedialnych podajemy stosowne linki).

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski
 

Edyta Antoniewicz
LOKUS
Te zdjęcia wręcz „wyplułam” z siebie, wyszły ze zmęczenia ciała, z ogromnej determinacji i przy sporych wątpliwościach. Świadomie i celowo posłużyłam się autoportretem. W moim przekonaniu są one komentarzem do refleksji nad okresem studiów, w trakcie których poszerzyłam swoje horyzonty myślowe, poznałam malarstwo, historię sztuki, historię fotografii, a także praktyczne umiejętności montażu filmu, czy animacji. Zaczęłam czuć się częścią pewnej kultury, rozumieć ją i świadomie dokładać własną cegiełkę w jej struktury. By odnieść się do tego procesu, posłużyłam się „klasycznymi znakami”, opatrzonymi i powszechnie rozpoznawalnymi symbolami.
Używanie znaków jest pierwotną formą komunikacji. Jestem w stanie wyobrazić sobie człowieka prehistorycznego, gdy bierze patyk w dłoń, rysuje na ziemi znaki odzwierciedlające potrzebę ekspresji oraz komunikacji z innym przedstawicielem gatunku. Może właśnie dzięki tej umiejętności jesteśmy tym, kim jesteśmy.

praca multimedialna: https://www.youtube.com/watch?v=HEJ8AQ2al-Q&feature=youtu.be

Krzysztof Kuczyński
TEMPUS
Praca dotyczy pojęcia tempu (trwanie) – bytu, egzystencji, istnienia oraz chwili, punktu na osi czasu. Określenie to stanowi również swoiście pojętą nieśmiertelność, ciągłość i continuum. Najbardziej interesujące wydaje mi się badanie odwrotności trwania poprzez poszukiwanie oryginalnych relacji w różnych aspektach świata materialnego związanych z przemijalnością.

praca multimedialna: https://www.youtube.com/watch?v=Fu3HHUXmqY4&feature=share

Maria Pacanowska
OBECNOŚĆ
Mój cykl zdjęciowy, będący zarazem próbą autoportretu, to komentarz na temat tego, czym jest dla mnie przestrzeń, kim jestem ja w relacji do niej, oraz co to dla mnie oznacza. To pewnego rodzaju medytacja na temat przemijania, percepcji otoczenia, czasu, zmian, jakie zachodzą w mojej osobistej przestrzeni życiowej. To próba określenia sensu istnienia, zaprzeczenie podstawowym ludzkim założeniom i schematom myślenia w kategorii przedmiot-podmiot. To odwrócenie ról i inscenizacja, w której człowiek staje się przedmiotem, elementem przestrzeni, co automatycznie wpływa i nadaje jej nowego znaczenia. To gra w obecność i nieobecność, w pełnię i pustkę, w harmonię i dysharmonię.

praca multimedialna: https://youtu.be/HaIPtfQPEi4

Relacja z wernisażu