Teresa Anniuk-Gulak

DOŚWIADCZENIE FORMY

20.10 – 29.11. 2016

 

Doświadczenie Formy
Wychodząc od ortodoksyjnej, klasycznej fotografii, autorka stopniowo poddaje ją modyfikacji za pomocą rozmaitych manualnych ingerencji, z których najważniejszym elementem staje się malarstwo. W efekcie końcowym bezpośredniość pierwotnego fotograficznego odwzorowania pozostaje ledwie zarysowanym śladem, wypreparowanym z kontekstu pierwotnego ujęcia.
Badając relacje pomiędzy fotografią a innymi dziedzinami plastycznymi, Teresa Anniuk-Gulak odnajduje swoją własną ścieżkę artystycznej kreacji, najbardziej odpowiadającą jej indywidualnemu pojmowaniu istoty i funkcji sztuki.

Teresa Anniuk-Gulak
Uprawia Malarstwo i Fotografię. Absolwentka MFF Kwadrat oraz Studium Podyplomowego przy Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa  Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
Uczestniczka seminariów artystycznych w Kunstakademie Bad Reichenhall u prof. Giselberta Hoke oraz w Freie Kunst Akademie Augsburg u  prof. Reinera Kaisera.

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Wystawę oglądać można od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 – 20.00.

 

Doświadczenie formy

Relacja z wernisażu