Kamil Dobrowolski

MIEJSKA MEDYTACJA

9.08 – 9.09.2019

 

Prace Kamila Dobrowolskiego stanowią wyrafinowaną interpretację przestrzeni miejskiej, tworzącej wieloznaczne scenografie, które w jego autorskim ujęciu przekładają się na układy metaforyczne, daleko przekraczające sprawozdawczą powinność fotografii. Służy temu oryginalna technika polegająca na budowaniu przestrzennych obiektów plastyczno-fotograficznych. Po ich zreprodukowaniu powstają kolaże, ukazujące senne, nieistniejące pejzaże, bogate w wielorakie konteksty znaczeniowe.

Kamil Dobrowolski, urodzony w 1996 roku we Wrocławiu, swoją edukację artystyczną rozpoczął w rodzinnym mieście w Zespole Szkół Plastycznych. Obecnie kontynuuje naukę na wrocławskiej ASP na kierunku „Grafika”, gdzie jest studentem V roku.
Kamil to młody artysta działający prężnie w życiu kulturalnym Wrocławia. Najczęściej stosowanymi przez niego mediami są fotografa, rysunek oraz grafika. Może się pochwalić nagrodami w konkursach m.in. „Święto Wrocławia”, czy w międzynarodowym konkursie rysunkowym. W latach 2014-2018 brał udział przy tworzeniu unikatowych murali przy ul. Roosevelta we Wrocławiu. Jest zaangażowany w działania artystyczno-społeczne oraz nauczanie. Jego twórczość skupia się na postępie cywilizacyjnym, ekologii, oraz roli prostego człowieka w zmieniającym się świecie.
Ważną inspiracją jest dla niego sen oraz różnorako interpretowane pojęcie „przebytej drogi”.

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Miejska medytacja

Widok ekspozycji