Monika Aleksandrowicz

Piotr Masny

SEMIOGRAFIA & MANIPULACJE

17 – 29.02.2020

 

Monika Aleksandrowicz – absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999) oraz Filozofii na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Dyplom w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej (aneks z ceramiki artystycznej w pracowni prof. Stanisława Szyby). W dorobku artystycznym artystki znajduje się ponad 50 wystaw zbiorowych, sympozja poświęcone sztuce konceptualnej oraz ekspozycje indywidualne, które organizowane i prezentowane były między innymi: w Belgii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii i w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Zielonej Górze, Lesznie, Lublinie i Lubinie. Obecnie pracuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w Pracowni Komunikacji Twórczej prowadzonej przez prof. Eugeniusza Józefowskiego.

Prace Moniki Aleksandrowicz przedstawione na wystawie wywodzą się z autorskiej książki artystycznej pt.: „Semiografia” powstałej w 2015 roku, i towarzyszącej międzynarodowemu projektowi promującemu literaturę w obszarze Polski i Skandynawii. Projekt opierał się w całości na matematycznych obliczeniach, których zasadniczą własnością było oparcie na złotym podziale. Clou projektu polegało na powstaniu zestawu figur geometrycznych i ich układzie względem siebie mającym na celu generowanie kolejnych, nowych form. Na ekspozycji w galerii KINO można zobaczyć wybór kilku z nich, zmonumentalizowanych i zrealizowanych w pleksi, z barwnym nadrukiem.
„Próba uchwycenia twórczości Moniki Aleksandrowicz przy pomocy standardowych narzędzi krytycznych nastręcza pewne trudności. Opis rozmywa się, ponieważ szeroki zakres zainteresowań artystki nie ułatwia zadania. Z jednej strony mamy tu refleksję na temat semantyki i konceptualną hiperprecyzję odsyłającą w pobliże takich obszarów jak poezja konkretna, książka artystyczna czy literatura, z drugiej natomiast opowieść o rozpadzie znaku jako takiego czy niemożności opisu w ogóle.

O ile w pracach konceptualnych Aleksandrowicz pozostawia jeszcze odbiorcy odrobinę komfortowej ciszy, niezbędnej do kontemplacji, o tyle w twórczych modulacjach rzeczywistości czy podczas igrania z kategorią przypadku, niepokój publiczności uruchamia się niemal natychmiast i jest konwulsyjny. I choć Bretonowskie porzekadło „piękno będzie konwulsyjne, albo nie będzie go wcale”, artystka przekracza o całą epokę, sztuka autorki „Zbiorów rozmytych”, wydaje się być szczególnie blisko człowieka, jego lęków, ograniczeń, niedoskonałości, wreszcie błędu, który przeraża w tym samym stopniu, co inspiruje.

Monika Aleksandrowicz podąża własną ścieżką, unikając łatwych patentów, stąd jednoznaczna kategoryzacja jej twórczości nie jest możliwa. Poszukiwanie języka staje się językiem.

M. Karnowski

Piotr Masny – urodzony w 1973r. we Wrocławiu, ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na specjalności akustyka. Pracuje jako wykładowca na ASP we Wrocławiu na wydziałach Grafiki i Sztuki Mediów, oraz Malarstwa i Rzeźby. Realizator dźwięku, muzyk, kompozytor, działa również w obszarze sztuki konceptualnej i geometrycznej, grafiki i fotografii.

Na wystawie prezentowane są trzy cykle prac. Pierwszy realizuje graficzne prezentacje zagadnień związanych z dźwiękiem, jego rejestracją, przebiegiem czasowym, samplingiem. Drugi – to fotomanipulacje nieoczywistych detali krajobrazu, obrazuje fascynację autora biotopem. W trzecim zestawie fotografie o długim czasie ekspozycji zostały uproszczone do postaci zapisu sygnałów, czasowo-przestrzennego przebiegu podróży.

 
 
Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Monika Aleksandrowicz

Piotr Masny

Relacja z wernisażu