NIC PRÓCZ ODBICIA

25.05 – 26.06.2023

Barbara Bugdol – Aleksandra Gładysz – Karolina Jabłońska

Wystawa ukazuje wycinek twórczości fotograficznej studentek Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Autorki uprawiają grafikę, poczynając od jej warsztatowej, ortodoksyjnej formy, aż po projektowanie graficzne oparte o narzędzia cyfrowe. Fotografia jest dla nich nie tylko sposobem na zbieranie wizualnych notatek wykorzystywanych w twórczości graficznej, ale także autonomicznym medium, poprzez które wypowiadają się w sposób całkowicie określony przez jego strukturę. Wystawa jest przykładem tak pojmowanej fotografii.

———————-

Barbara Bugdol jest studentką Grafiki oraz Sztuki i Wzornictwa Szkła. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Jej prace zostały zaprezentowane na wystawach m.in. we Wrocławiu i w Wodzisławiu Śląskim.

Człowiek jest częścią natury i to człowiek musi o nią dbać, gdyż niszcząc ją niszczy samego siebie. Na szczęście są wśród nas ludzie, którzy doskonale rozumieją to przesłanie. Starają się walczyć o jej przetrwanie, aby jak najdłużej obcować z nieskażoną naturą. (B.B.)

Aleksandra Gładysz – od 2021 roku studentka ASP we Wrocławiu, wcześniej studentka ISP w Rzeszowie. Ulubionym medium jest rysunek, grafika warsztatowa, fotografia. W swojej twórczości chętnie posługuje się kolażem, często odwołuje się do psychologii, natury, harmonii.

Poszczególne fotografie kojarzą mi się z fazami księżyca. Ten temat to dla mnie rozważanie na temat cyklu życia człowieka. Interesujące jest, jak fazy cyklu księżyca wpływają na samopoczucie i zachowanie ludzi. Moje fotografie dają początek rozmyślaniu na temat poszukiwania harmonii i spokoju w chaosie. Tytuły zdjęć to nazwy dla faz księżyca. (A.G.)

Karolina Jabłońska – jest studentką Wydziału Grafiki I Sztuki Mediów. Zajmuje się tworzeniem grafiki projektowej. Jej plakaty filmowe były wyróżniane i nagradzane w konkursach.

W moich fotografiach chciałam skupić się na przeżywaniu głębokich emocji, które odzwierciedlają się w naszym ciele. Nie zawsze łatwo jest ukryć to, co przeżywamy. W sytuacjach ekstremalnych „pękamy”, lub „pęka” nasze ciało. Wtedy wykorzystujemy je, by dać upust emocjom. Ucisk, zadrapanie, ściśnięcie, pocięcie, rozdarcie… Fizyczność pomaga tylko na chwilę zagłuszyć ból. (K.J.)

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Nic prócz odbicia

Relacja z wernisażu