TRANSKRYPCJE

18.08 – 18.10.2023

Michał Bednarski – Katarzyna Ćwikła – Urszula Wereszczyńska

Zilustrowanie wybranych utworów poetyckich za pomocą obrazów fotograficznych to niełatwa, ale ogromnie satysfakcjonująca próba pogłębienia przeżycia, wzmocnienia siły oddziaływania uczuciowego zawartego w poezji.

TRANSKRYPCJE to jeden z tematów realizowanych przez Koło Naukowe Zakres widzenia działające przy Pracowni Fotografii Inscenizowanej w Katedrze Sztuki Mediów na wydziale Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej ASP.
Autorami są trzy osoby, w tym dwie to tegoroczni absolwenci.

Michał Bednarski
Dokumentalista, operator, pasjonat fotografii, animacji i sztuki 3D. Jego poszukiwania skupiają się na rozważaniach dotyczących istoty bytu i świadomości. Za pomocą wykreowanych narracji próbuje wciągnąć widza w dyskusję i skłonić do własnych przemyśleń na temat prezentowanych treści. Na swoim koncie ma szereg projektów ogólnopolskich i lokalnych, między innymi kroniki Festiwalu Filmowego w Gdyni, czy udział w projekcie Random Check. Tegoroczny absolwent studiów magisterskich.
Dla celów wystawy zilustrował wiersz Johanna Wolfganga von Goethe’go pt. KRÓL OLCH.

Zapada już noc i wicher dmie.
Kto o tej porze na koniu mknie?
Z dzieckiem w ramionach, w mroku bez dna;
To ojciec z synkiem do domu gna.

– Dlaczego, synku, odwracasz wzrok?-
Nie widzisz, tato? Popatrz tam, w bok.
Król olch mnie wabi, korona mu lśni.
– To tylko mgła. Coś ci się śni.

/ Johann Wolfgang von Goethe – KRÓL OLCH, przekład Antoni Libera
(fragment)

Katarzyna Ćwikła
Tegoroczna absolwentka kierunku Sztuka Mediów – Fotografia i Multimedia.
Współautorka projektu „Kalendarz świąt nietypowych 2023” realizowanego w ramach mikro-rezydencji we Wrocławskim Ośrodku Postaw Twórczych.
Aktywna działaczka w organizacjach studenckich przy Politechnice Wrocławskiej, m.in w telewizji studenckiej STYK. Uczestniczka wystaw zbiorowych oraz autorka wystaw indywidualnych m.in. projektu „Szpital” który w 2022 roku został zaprezentowany jako wystawa przedpremierowa XX edycji Wrocławskiego Festiwalu Przegląd Sztuki Survival. Dla celów wystawy Katarzyna Ćwikła zilustrowała fragment wiersza Juliana Tuwima pt. GODZINY.

Nie śpię o pierwszej, o drugiej, nie śpię o trzeciej, o czwartej.
Noc ma oczy otwarte, ja mam oczy otwarte,
Wpatrujemy się w siebie upartymi oczyma,
Kto kogo wzrokiem powali,
Kto
Kogo
Przetrzyma.

/ Julian Tuwim – GODZINY (1936)
(fragment)

Urszula Wereszczyńska
Realizuje się w rozmaitych strategiach i tematach fotograficznych, jednak najwięcej uwagi poświęca fotografii ulicznej. Studentka III roku Fotografii i Multimediów na kierunku Sztuka Mediów. Zawodowo pracuje jako Product Designer. W przyszłości chciałaby zająć się self-publishingiem, a także tworzeniem unikatowych fotografii, za pomocą różnego rodzaju technik szlachetnych. Na wystawę przygotowała prace ilustrujące wiersz Williama Blake’a pt. LONDYN.

Wśród ulic, które rój lichwiarzy
Wykupił wraz z Tamizą mętną,
Błądzę — i widzę w każdej twarzy
Słabości i niedoli piętno.

Każdy głos, klątwa, krzyk urwany,
Płacz, którym Dziecko trwogę głuszy,
Dźwięczy w mym uchu jak kajdany
Wykute w kuźni ludzkiej duszy.

/ William Blake – LONDYN, przekład Stanisław Barańczak
(fragment)

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

 

Transkrypcje

 

Widok ekspozycji