WOKÓŁ CIELESNOŚCI

sierpień – wrzesień 2015

 

Wokół cielesności – to prezentacja prac trzech absolwentek kierunku Fotografia i Multimedia wrocławskiej ASP zrealizowanych pod opieką prof. Piotra Komorowskiego. Łączy je podmiotowe potraktowanie ciała ludzkiego, stanowiącego punkt wyjścia do osobistej refleksji nad istotnymi kwestiami egzystencjalnymi.

Anna Mika – Ukrzyżowanie (2014)
Justyna Filutowska – Autocenzura (2014)
Julita Pyka – Mięso (2015)

Wystawę oglądać można od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 – 20.00.


Anna Mika – z zestawu Ukrzyżowanie

Justyna Filutowska – z zestawu Autocenzura

Julita Pyka – z zestawu Mięso

 

Widok ekspozycji