Anna Tokarska – Joanna Kowalczuk – Kamil Pieśniewski – Wiktoria Krzystanek – Marzena Wawrzaszek

FINAŁ

11.07 – 8.09.2017

Wystawa prezentuje wybrane fotograficzne prace licencjackie tegorocznych absolwentów kierunku Fotografia i Multimedia zrealizowane na Akademii Sztuk Pięknych we  Wrocławiu w Pracowni Fotografii Klasycznej prof. Czesława Chwiszczuka oraz w Pracowni Fotografii Inscenizowanej prof. Piotra Komorowskiego.

Uczestnicy wystawy:

Anna Tokarska   UNTITLED
Zestaw pastiszy opartych na twórczości włoskiego manierysty Giuseppe Arcimboldo, zwanego często prekursorem surrealizmu. Inspiracją do stworzenia fotografii są zainteresowania autorki pastiszem, jako środkiem wyrazu plastycznego. Poprzez świadome naśladownictwo oryginału bierze ona udział w twórczej przestrzeni dzieła i jego twórcy.

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Joanna Kowalczuk   PODMIOT-PRZEDMIOT
Fotografie zostały oklejone cyframi i literami w celu przekazania idei, że dzisiejszy świat coraz częściej postrzega nas jako ciągi liczb i  kodów, przysłaniając tym samym nasze człowieczeństwo.

Kamil Pieśniewski   DYSTORSJE
Przedstawiony cykl, to próba zobrazowania intymnych stanów emocjonalnych, nawiązujących do niespokojnych i pesymistycznych nastrojów. Zamierzony efekt formalny autor uzyskał poprzez wielokrotne reprodukowanie zainscenizowanych fotografii portretowych zniekształcanych optycznie.

Wiktoria Krzystanek   MEMORIA DAMNUM
Prace z serii Memoria Damnum (utrata pamięci) przedstawiają stare, często już nie identyfikowalne fotografie z rodzinnego albumu autorki. Poprzez nałożenie farby zmierza się ona z zapomnieniem, zanikiem, rozpadem, a w efekcie z utratą tożsamości sfotografowanych osób.

Marzena Wawrzaszek   SPOTKANIE
Spotkanie z drugim, to wzajemne przeniknięcie, empatyczne nawiązanie znaczącej relacji, to pełne powagi skupienie na innym człowieku.

Widok ekspozycji