SPECJALNOŚĆ FOTOGRAFIA

Wystawa towarzysząca festiwalowi Bass&Beat

11. 10 – 10.11. 2020, wernisaż 22.10 2020, czwartek, godz. 17.30

W Katedrze Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej ASP fotografia należy do ważnych dziedzin artystycznego kształcenia. Medium, które stało się w świecie sztuki jednym z podstawowych narzędzi komunikacji, jest obecnie doceniane przez artystów wszelkiej, nie tylko stricte fotograficznej proweniencji. W Katedrze funkcjonują trzy specjalistyczne pracownie: Fotografii Intermedialnej,Technik Obrazowania Fotograficznego, oraz Fotografii Inscenizowanej. Znaczącą rolę fotografii pracownie upatrują w możliwościach jej zaistnienia w szerokim kontekście estetycznym i technologicznym: od klasycznej (analogowej) po wyrafinowane realizacje cyfrowe.

Intencją kadry naukowo-dydaktycznej poszczególnych pracowni jest postulat, aby inspirację do działań artystycznych studenci czerpali z natury szeroko pojętej kultury, nie zaś z ortodoksyjnego przyporządkowywania fotografii do obiegowych, niekiedy już wyeksploatowanych sposobów jej postrzegania. Taka praktyka, umocowana w szerokim spektrum sztuki, nie zaś tylko w ciasno zakreślonych granicach jednej dyscypliny, stanowi perspektywę dalszego rozwoju specjalności, zarówno w ramach działań dydaktycznych, jak i prac badawczych.

Na wystawę składają się wybrane prace trójki tegorocznych dyplomantów, reprezentujących wymienione wyżej pracownie.

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

Angelika Iżykowska Młoda Polska
Cykl nawiązuje historycznie do okresu polskiego modernizmu. Tak jak wówczas, tak i dzisiaj w wielu z nas rodzi się tęsknota za idylliczną wsią, która zespoli nas z naturą i przywróci utraconą wewnętrzną harmonię. Ale, czy aby na pewno? Autorka zdaje się w to wątpić.
W swoim projekcie przedstawia młode osoby, których pragnienia odstają istotą od postulatu powrotu do utopijnej wizji wsi, w której – ze swoim nowoczesnym nastawieniem i znudzeniem pokolenia internetowego – prawdopodobnie nie doznałyby oczekiwanego spełnienia. Praca zrealizowana w Pracowni Technik Obrazowania Fotograficznego.

Daria Elwart Autoekspresja
Bazą dla działania foto-kamerowego Darii Elwart są osobiste przeżycia skoncentrowane na poszukiwaniach punktów zapalnych, miejsc granicznych, pozwalających na zniesienie barier wewnętrznych. Prezentowany zestaw to autoportrety wykonane w miejscach uwikłanych we wspomnienia, w których Elwart zdaje się być kontrastem dla otoczenia – natury. Krzycząc, wypiera napięcia stanowiące o jej kondycji psychofizycznej, będące niekomfortowymi, przytłaczającymi stanami, które utrudniającą funkcjonowanie na wielu zewnętrznych płaszczyznach. Praca zrealizowana w Pracowni Fotografii Intermedialnej.

Mateusz Pyś Sfera Ciał Ulotnych
Prezentowany zestaw prac to osobista, bardzo intymna refleksja nad przemijalnością ludzkich istnień. To również wyraźnie postawione, odwieczne pytanie: co dzieje się potem, gdy życie się dokonało, a sama w sobie śmierć nie daje satysfakcjonującej w tym względzie odpowiedzi?
Fotografią, która nadaje ton całemu cyklowi, jest zdjęcie przycmentarnej tablicy na nekrologi, która jawi się jako obiekt niemal magiczny, z niepowtarzalną strukturą, oraz intrygującą aurą. Pinezki, pozostałe na tablicy po zerwanych przez wiatr klepsydrach, symbolicznie nawiązują do przemijających ludzkich istnień. Praca zrealizowana w Pracowni Fotografii Inscenizowanej.

Relacja z wernisażu